• Legenda:

  •   Siedziba

  •   Miejsce wykonywania działalności

”Jeżeli nadal będziesz robił to, co zawsze, będziesz dostawał to, co zawsze.”
WARREN G. BENNIS