Engineering

Świadczymy usługi wsparcia firmom, które mają zamiar wprowadzić usprawnienia w organizacji i zarządzaniu swoimi procesami produkcyjnymi, w celu podniesienia jakości produktów, zmniejszenia kosztów wynikających z nadmiernej ilości odpadów oraz rozpowszechnienia narzędzi do działania w ramach logiki ciągłego doskonalenia.

W przypadkach wystąpienia szczególnie krytycznych problemów jakościowych i/lub opóźnień w dostawach, najbardziej zaawansowane umowy przewidują możliwość rozpoczęcia przez klienta programu kierowanego rozwoju, zarządzanego przez niezależną firmę zewnętrzną akredytowaną przez Klienta.

W takich przypadkach GAM jest w stanie przeprowadzić szczegółowy audyt procesu, na podstawie którego identyfikuje braki strukturalne/systemowe, które doprowadziły do powstania krytyczności negatywnie wpływającej na klienta. Na podstawie takiego audytu zostaje określony plan działania, mający na celu wzmocnienie procesu w sposób nieodwracalny, ze zwiększeniem jego wydajności (Cp, Cpk).

Zidentyfikowane rozwiązania, które prewencyjnie mogą zostać rozszerzone na inne produkcje, stając się zasobem firmy.

qualità

WZROST KIEROWANY CSL3

qualità

ZARZĄDZANIE FLOTĄ DOSTAWCÓW

GAM Consulting jest w stanie przeprowadzić działania kwalifikacyjne i nadzorcze u dostawców w celu zidentyfikowania wszelkich obszarów krytycznych i wsparcia w zakresie określenia odpowiednich środków zaradczych.

Personel posiadający doświadczenie w zakresie stosowania procedur w branży motoryzacyjnej i kolejowej, poprzez przeprowadzanie audytów procesów i systemów, identyfikuje priorytety interwencji poprzez ustrukturyzowanie konkretnego planu działania, stale monitorowanego poprzez regularne wizyty w zakładach dostawców w celu weryfikacji prawidłowego wykonania działań i osiągnięcia oczekiwanej poprawy.

GAM Consulting jest w stanie zapewnić profesjonalistów do zarządzania złożonymi projektami, posiadający wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej i kolejowej. W szczególności nasi Kierownicy Projektu wspierają zespół platformy/zamówienia od wczesnych etapów projektowania koncepcyjnego do uruchomienia produkcji. Asystują podczas kolejnych etapów zaawansowania prac poprzez definiowanie planów działania i związany z tym monitoring – również u zaangażowanych dostawców – zgodnie z logiką APQP, aż do uzyskania zatwierdzenia PPAP lub FAI.

qualità

OPRACOWYWANIE NOWYCH PRODUKTÓW

Kwalifikacja dostawców

Kwalifikacja nowych dostawców zgodnie ze standardami motoryzacyjnymi i kolejowymi (SEA, VDA, BIQS, IRIS).

Przegląd projektu

Wsparcie dla dostawców na etapie przeglądu projektu w celu określenia planów działania przygotowanych z myślą o zapewnieniu jego terminowego ukończenia.

Przegląd programu

Monitorowanie wewnętrznych przeglądów programu dostawców w celu dotrzymania czasu rozwoju od projektu koncepcyjnego do SOP.

APQP

Monitorowanie i wsparcie w zakresie planowania, realizacji i dostarczania prototypów i próbek (Proto α,ß,γ, PV, PS, PPAP, FAI).

Dimensional reliefs

Evaluation of PPAP samples, dimensional measurements and assembly tests on vehicles. Specifies the PPAP documentation

Control Plan

Drafting of reinforced control plans for production start-up at suppliers

Badania wymiarowe

Ocena próbek PPAP, pomiary wymiarowe i testy montażu na pojeździe.

Rezydent

Zespoły inżynierów-rezydentów w zakładach OEM, mogące udzielać wsparcia podczas wdrażania do produkcji nowych modeli i nadzorować bieżącą produkcję.

Flying Doctor

Zespół inżynierów posiadających doświadczenie w zakresie diagnostyki usterek w eksploatowanym pojeździe.

Modernizacja

Kontrole i wymiana części pojazdów na placach logistycznych i/lub handlowych w Europie.

”Jeżeli nadal będziesz robił to, co zawsze, będziesz dostawał to, co zawsze.”
WARREN G. BENNIS